Standard dróg dojazdowych

Wszystkie drogi przy budynkach i drogi dojazdowe wykonane zostaną z kostki betonowej i są one częścią inwestycji.

Wizualizacje z lotu ptaka
Wizualizacje z lotu ptaka

Wizualizacje z lotu ptaka2